Kontakt z naturą, piękny ogród

Błękitna Sówka > Kontakt z naturą, piękny ogród

„Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła”

M . Montessori

 

Kontakt dziecka z naturą warunkuje wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka poprzez:

  • polisensoryczne poznawanie świata
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej
  • rozwijanie wyobraźni i zdolności językowo- komunikacyjnych
  • budowanie pewności siebie i własnej wartości
  • kontakt z uporządkowanym w sposób naturalny otoczeniem
  • ćwiczenie koncentracji i uwagi.

Zaspokaja potrzeby dzieci związane z wrażliwością na ruch, język, ład i porządek świata. Stanowi pomost między zabawą swobodną, a nauką.

Dzieci w trakcie zabawy na świeżym powietrzu, wśród drzew, nad potokiem, na łące, pracują nad swoimi problemami. Doświadczanie przyrody przez wszystkie zmysły pomaga w tworzeniu modeli poznawczych niezbędnych do rozwoju intelektualnego. Naturalne przestrzenie i materiały stymulują nieograniczoną wyobraźnię dziecka i wspomagają jego pomysłowość i inwencję twórczą, poszerzają możliwości percepcyjne. Przyroda jest lekarstwem na stres, źródłem wyciszenia i równowagi emocjonalnej. Płyną z niej ogromne korzyści zdrowotne. Bezpośredni kontakt z naturą zmniejsza lęk przed przyrodą, uczy zaradności i odwagi. Nasze przedszkolaki mają czas na nieograniczony ruch i  swobodną, radosną zabawę w otoczeniu przyrody, podczas której mogą się wybiegać, wybrudzić i wymęczyć.

Opowiadamy dzieciom o dzikich miejscach i pozwalamy im odkryć ich własne miejsca w naszym przedszkolnym ogrodzie.

Odkrywamy i badamy z dziećmi ukryty świat małych stworzeń.

Zachęcamy do biwakowania w ogrodzie.

Patrzymy na chmury, kontemplujemy naturę.

Obserwujemy ptaki i nie tylko…

Opiekujemy się roślinami i zwierzętami.

Czytamy na dworze przyrodnicze książki.

Organizujemy zabawy przyrodnicze i tajemnicze wyprawy.