Błękitne serduszko

Błękitna Sówka > Błękitne serduszko

Błękitne serduszko

„Jesteście promieniem nadziei, która rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu”

(Jan Paweł II)

Błękitne serduszko to symbol zaangażowania naszych przedszkolaków i ich Rodzin w działania wolontaryjne na rzecz potrzebujących pomocy ludzi i zwierząt. Poprzez włączanie najmłodszych w akcje pomocowe otwieramy ich serca na potrzeby innych ludzi, uczymy uważności i szacunku wobec przyrody, kształtujemy postawy otwartości, współodczuwania i odwagi w czynieniu dobra. Pokazując dzieciom odmienność, świat wartości oparty na bezinteresowności i szczodrości dajemy im możliwość autentycznego przeżywania radości.

 

W ramach naszych akcji dobroczynności i dzielenia się, zorganizowaliśmy lub braliśmy udział w:

  1. zbiórce przetworów na kiermasz, w celu zebrania funduszy na leczenie chorych chłopców – Karola i Norberta (zob. historię oraz nasze posty),
  2. Górze Grosza,
  3. akcji dokarmiania ptaków – wspólnie z Kołem Ornitologów w Pisarzowicach (Zielone S.O.S.),
  4. zbiórce makulatury na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Mysikrólik (II semestr)