O nas

O nas

  Wciąż podążamy w kierunku:

  -budowania dobrych, otwartych i prawdziwych relacji z ludźmi i światem natury,
  – budzenia w dzieciach poczucia więzi z przyrodą,
  – rozbudzania ciekawości poznawczej i poszerzania wiedzy o świecie,
  – intensywnego rozwoju ruchowego dzieci w kontakcie z  naturą-jako bazy radosnego przeżywania       dzieciństwa,
  – poszukiwania korzeni, uwzględniając bogactwo kulturowe i przyrodnicze naszych Beskidów,
  – uskrzydlania i dawania dzieciom poczucia wolności w zabawie, twórczości i poznawaniu świata,
  – bogacenia doświadczeń dzieci poprzez kontakt z kulturą- w tym z literaturą, muzyką, teatrem, kinem,
  – wspólnotowości- od „ja” do „my”,
  -kształtowania umiejętności reagowania na zagrożenia cywilizacyjne.

  Wizja przedszkola

  Błękitna Sówka to przedszkole, w którym zespół nauczycieli poszukuje indywidualnej drogi do  każdego dziecka, gdzie nauczyciele towarzyszą dziecku w poznawaniu świata i pokazują mu, jak być otwartym na nowe treści, oryginalnym w myśleniu. Dzięki temu efektywnie stymulują i podtrzymują  rozwój dziecka, rozwijają jego uzdolnienia, a w efekcie pomagają mu w pokonywaniu barier, usamodzielniają je i uszczęśliwiają.

  Tworzymy  kreatywny zespół  nauczycieli-mentorów, zajmujących w życiu dziecka wyjątkowe miejsce, otwierających dzieciom drzwi i pośrednio włączających się w ich podróż, pokazujących im kolejne kroki i zachęcających, by podążały za nimi.

  Nasze przedszkolaki dzięki właściwemu nauczaniu i różnorodnym działaniom twórczym w atmosferze radosnej zabawy i życzliwości zbierają nowe doświadczenia, odkrywają swoje predyspozycje, dziedziny i umiejętności, które je interesują i będą odpowiadać ich zdolnościom.

  Poprzez wychowanie do twórczości budzimy w dzieciach ciekawość poznawczą, rozwijamy ich potencjał intelektualny i ich najważniejszą, wewnętrzną motywację do działania.

  Twórczość pomaga każdemu dziecku w znalezieniu swojego powołania.

  Błękitna Sówka to błękit w relacjach międzyludzkich – dobro, zaufanie, odwaga, spokój, porozumienie, komunikatywność i życzliwość. Na tych wartościach opieramy współpracę w zespole pracowników przedszkola oraz współdziałanie z Rodzinami dzieci.

  Błękitna Sówka to piękne i funkcjonalne otoczenie dziecka, prostota, ład i porządek, jakość i czas na rozwój; to planowanie przestrzeni do zabawy, nauki, obserwacji przyrody, kontaktu ze sztuką, zawierania przyjaźni, odpoczynku, ruchu na świeżym powietrzu.

  Błękitna Sówka to  szacunek do świata dziecka, śmiech dziecka, dzielenie się pasją i twórczą energią…

  Misja przedszkola

  Błękitna Sówka to przedszkole zorganizowane i prowadzone na miarę potrzeb współczesnego dziecka. Naszym dzieciom dajemy możliwość indywidualnego, wszechstronnego rozwoju poprzez wprowadzanie ciekawych, nowatorskich metod kształcenia, kreowanie otoczenia dzieci w taki sposób, aby poprzez zabawę w atmosferze zaufania i otwartości, naukę i  doświadczanie różnorodności świata, zaspokajały swoje potrzeby rozwojowe, były szczęśliwe, ciekawe, pełne wyobraźni, wiary w siebie i były w pełni przygotowane do szkoły.

  Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferujemy naszym przedszkolakom szereg zajęć dodatkowych tj. język angielski, rytmika przy „żywej muzyce”, zajęcia matematyczno- przyrodnicze, etnograficzne, teatralne, literackie, umuzykalniające, plastyczne, ceramiczne, kulinarne, sportowe, z programowania itd. Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone w korelacji, co wpływa na lepsze utrwalanie umiejętności i wiedzy dziecka. Współpracujemy z logopedą i psychologiem dziecięcym, przedstawicielami instytucji oświatowo-kulturalnych oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

  Profesjonalny zespół nauczycieli, mających różnorodne zainteresowania stosuje w swojej pracy innowacyjne metody nauczania rozwijające w dzieciach samodzielność, twórcze spojrzenie na świat,  zainteresowania, motywację i chęć do nauki oraz lepsze zrozumienie środowiska. Ważny jest dla nas czas, który dajemy dzieciom na działanie, obserwacje, rozmowę, słuchanie i podziwianie złożoności otoczenia przyrodniczego, czas na budzenie się talentów i uzdolnień, czas na radosne wypoczywanie.

  Organizujemy dla dzieci i ich Rodzin uroczystości okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do ciekawych miejsc kultury i sztuki, warsztaty tematyczne i spotkania z ciekawym ludźmi. Zapewniamy  dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, budujemy wiedzę dziecka na poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i konsekwencji w działaniu. Organizujemy zajęcia adaptacyjne, otwarte oraz spotkania z rodzicami. W celu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci,  wprowadzamy do diety dziecka zdrowe produkty, uczymy dobrych nawyków żywieniowych i  współpracujemy z dietetykiem.

  Wraz z Rodzicami naszych dzieci współdziałamy w celu lepszej adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, razem dbamy o ich harmonijny rozwój,  troszczymy się o zaspokajanie ich potrzeb psychofizycznych  i kształtujemy pozytywne relacje międzyludzkie.

  Przedszkole Błękitna Sówka posiada cztery wyremontowane, jasne i przestronne, dobrze i funkcjonalnie wyposażone sale zabawowe, dwie szatnie (osobną dla grup młodszych i starszych), dwie łazienki (osobną dla grup młodszych i starszych) oraz duży taras, na którym dzieci mogą uczyć się i wypoczywać.
  Błękitna Sówka to także przedszkole otwarte na kontakt z przyrodą, posiadamy ładny, duży ogród przedszkolny z zadrzewieniem i rabatą kwiatową, wyposażony w bezpieczne urządzenia i zabawki.
  Nasze przedszkole ma dogodną lokalizację, przy głównej ulicy Karpackiej w Kamienicy, w otoczeniu gór; okolica jest piękna i spokojna.

  Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Błękitna Sówka”:

   Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00–17.00

   Część I – poranna

  7.00–8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne, dowolne; praca indywidualna o charakterze wyrównawczym i stymulującym rozwój dziecka;

  8.00–8.30 – poranne zabawy ruchowe, poranna gimnastyka, zabawy rytmiczne, paluszkowe; przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience);

  8.30–9.10 – śniadanie (realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie);

  9.10–9.30 – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience (mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety).

  Część II – główna

  9.30–10.30 – zajęcia wychowawczo-edukacyjne, kierowane, z całą grupą, w oparciu o założenia podstawy programowej (zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci); zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

  10.30–10.40 – przygotowanie do drugiego śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, drugie śniadanie (w formie przekąski owocowo-warzywnej i napoju owocowego);

  10.40–11.50 czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (doskonalenie czynności samoobsługowych), zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola;

  11.50–12.00 – przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience), czynności porządkowe;

  12.00–12.30 – obiad (realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie).

   Część III – poobiednia

  12.30–13.00 – zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania;

  13.00–14.15 – leżakowanie( grupa najmłodsza); słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zajęcia czytelnicze „Czytanie na dywanie”( grupy starsze); odpoczynek na dywanie; zajęcia dodatkowe, grupowe w gr. starszych;

  14.15–14.30 – pobudka, przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne i samoobsługowe, porządkowe);

  14.40–15.00 – podwieczorek (kultura spożywania posiłków);

  15.00–17.00 – zajęcia dodatkowe, popołudniowe, zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy kołowe i paluszkowe,  praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.