O nas

O nas

  Wizja przedszkola

  Błękitna Sówka to przedszkole, w którym zespół nauczycieli poszukuje indywidualnej drogi do  każdego dziecka, gdzie nauczyciele towarzyszą dziecku w poznawaniu świata i pokazują mu, jak być otwartym na nowe treści, oryginalnym w myśleniu. Dzięki temu efektywnie stymulują i podtrzymują  rozwój dziecka, rozwijają jego uzdolnienia, a w efekcie pomagają mu w pokonywaniu barier, usamodzielniają je i uszczęśliwiają.

  Tworzymy  kreatywny zespół  nauczycieli-mentorów, zajmujących w życiu dziecka wyjątkowe miejsce, otwierających dzieciom drzwi i pośrednio włączających się w ich podróż, pokazujących im kolejne kroki i zachęcających, by podążały za nimi.

  Nasze przedszkolaki dzięki właściwemu nauczaniu i różnorodnym działaniom twórczym w atmosferze radosnej zabawy i życzliwości zbierają nowe doświadczenia, odkrywają swoje predyspozycje, dziedziny i umiejętności, które je interesują i będą odpowiadać ich zdolnościom.

  Poprzez wychowanie do twórczości budzimy w dzieciach ciekawość poznawczą, rozwijamy ich potencjał intelektualny i ich najważniejszą, wewnętrzną motywację do działania.

  Twórczość pomaga każdemu dziecku w znalezieniu swojego powołania.

  Błękitna Sówka to błękit w relacjach międzyludzkich – zaufanie, odwaga, spokój, porozumienie, komunikatywność, życzliwość i dobro. Na tych wartościach opieramy współpracę w zespole pracowników przedszkola oraz współdziałanie z Rodzinami dzieci.

  Błękitna Sówka to piękne i funkcjonalne otoczenie dziecka, prostota, ład i porządek, jakość i czas na rozwój; to planowanie przestrzeni do zabawy, nauki, obserwacji przyrody, kontaktu ze sztuką, zawierania przyjaźni, odpoczynku, ruchu na świeżym powietrzu.

  Błękitna Sówka to  szacunek do świata dziecka, śmiech dziecka, dzielenie się pasją i twórczą energią…

  Misja przedszkola

  Błękitna Sówka to przedszkole zorganizowane i prowadzone na miarę potrzeb współczesnego dziecka. Naszym dzieciom dajemy możliwość indywidualnego, wszechstronnego rozwoju poprzez wprowadzanie ciekawych, nowatorskich metod kształcenia, kreowanie otoczenia dzieci w taki sposób, aby poprzez zabawę w atmosferze zaufania i otwartości, naukę i  doświadczanie różnorodności świata, zaspokajały swoje potrzeby rozwojowe, były szczęśliwe, ciekawe, pełne wyobraźni, wiary w siebie i były w pełni przygotowane do szkoły.

  Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferujemy naszym przedszkolakom szereg zajęć dodatkowych tj. język angielski, zajęcia matematyczne, przyrodnicze, etnograficzne, teatralne, literackie, rytmiczne, taneczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, kulinarne, sportowe, itd. Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone w korelacji, co wpływa na lepsze utrwalanie umiejętności i wiedzy dziecka. Współpracujemy z logopedą i psychologiem oraz przedstawicielami instytucji oświatowo-kulturalnych oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci.

  Profesjonalny zespół nauczycieli, mających różnorodne zainteresowania stosuje w swojej pracy innowacyjne metody nauczania rozwijające w dzieciach samodzielność, twórcze spojrzenie na świat,  zainteresowania, motywację i chęć do nauki oraz lepsze zrozumienie środowiska. Ważny jest dla nas czas, który dajemy dzieciom na działanie, obserwacje, rozmowę, słuchanie i podziwianie złożoności otoczenia przyrodniczego, czas na budzenie się talentów i uzdolnień, czas na radosne wypoczywanie.

  Organizujemy dla dzieci i ich Rodzin uroczystości okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do ciekawych miejsc kultury i sztuki, warsztaty tematyczne i spotkania z ciekawym ludźmi. Zapewniamy  dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, budujemy wiedzę dziecka na poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i konsekwencji w działaniu. Organizujemy zajęcia adaptacyjne, otwarte oraz spotkania z rodzicami. W celu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci,  wprowadzamy do diety dziecka zdrowe produkty, uczymy dobrych nawyków żywieniowych i  współpracujemy z dietetykiem.

  Wraz z Rodzicami naszych dzieci współdziałamy w celu lepszej adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, razem dbamy o ich harmonijny rozwój,  troszczymy się o zaspokajanie ich potrzeb psychofizycznych  i kształtujemy pozytywne relacje międzyludzkie.

  Przedszkole Błękitna Sówka posiada cztery wyremontowane, jasne i przestronne, dobrze i funkcjonalnie wyposażone sale zabawowe, dwie szatnie (osobną dla grup młodszych i starszych), dwie łazienki (osobną dla grup młodszych i starszych) oraz duży taras, na którym dzieci mogą uczyć się i wypoczywać.  Błękitna Sówka to także przedszkole otwarte na kontakt z przyrodą, posiadamy ładny, duży ogród przedszkolny z zadrzewieniem i rabatą kwiatową, wyposażony w bezpieczne urządzenia i zabawki. Nasze przedszkole ma dogodną lokalizację, przy głównej ulicy Karpackiej w Kamienicy, w otoczeniu gór; okolica jest piękna i spokojna.

  Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Błękitna Sówka”

   

  Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00–17.00

   

  Część I – poranna

  7.00–8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne, dowolne; praca indywidualna o charakterze wyrównawczym i stymulującym rozwój dziecka;

  8.00–8.30 – poranne zabawy ruchowe, poranna gimnastyka, zabawy rytmiczne, paluszkowe; przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience);

  8.30–9.10 – śniadanie (realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie);

  9.10–9.30 – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience (mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety).

   

  Część II – główna

  9.30–10.30 – zajęcia wychowawczo-edukacyjne, kierowane, z całą grupą, w oparciu o założenia podstawy programowej (zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci); zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

  10.30–10.40 – przygotowanie do drugiego śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, drugie śniadanie (w formie przekąski owocowo-warzywnej i napoju owocowego);

  10.40–11.50 czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (doskonalenie czynności samoobsługowych), zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola;

  11.50–12.00 – przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience), czynności porządkowe;

  12.00–12.30 – obiad (realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie).

   

  Część III – poobiednia

  12.30–12.50 – zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania;

  12.50–14.30 – leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, (dzieci nieleżakujące mają w tym czasie zajęcia relaksacyjne w innej sali, „Kwadrans z książką” – czytanie literatury dziecięcej, zabawy dowolne);

  14.30–15.00 – pobudka, przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne i samoobsługowe, porządkowe);

  15.00–15.30 – podwieczorek (kultura spożywania posiłków);

  15.30–17.00 – zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.