Czas

Czas

„Każde dziecko ma prawo do szacunku dla jego bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Nie wolno nam dziecka oddawać w niewolę jutra, nie wolno nam dziecka gasić, nie wolno nam dziecka śpieszyć, nie wolno nam dziecka pędzić”

( Janusz Korczak)

Możliwości poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym, jego tempo działania, zdolność koncentracji, umiejętność przechodzenia od jednego zadania do drugiego dopiero się kształtują. Dlatego ważne jest świadome organizowanie zabawy, nauki i odpoczynku dzieci w taki sposób, aby mogły one rozwijać swoje umiejętności  w spokoju, w atmosferze ładu i równowagi. Śpiesząc się, nie dając dziecku czasu pozbawiamy je wiary we własne możliwości, dziecko traci pewność siebie. Pośpiech zabiera nam okazję do rozmów z dzieckiem,  do wspólnych zachwytów nad złożonością świata, do serdecznego  bycia ze sobą. Pośpiech zabija kreatywność, zabija dobrą zabawę, tym samym zaprzepaszcza wiele dziecięcych odkryć.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom czas na samorealizację, na twórczość,  na wolność w  zabawie dowolnej, czas na rozmowy, refleksję, na radosną naukę, czas na  budzenie się spontaniczności i wyobraźni.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom czas na rozwój w swoim własnym tempie, na poszukiwanie swoich zainteresowań i talentów, czas na budowanie relacji społecznych, odpowiedzialności, umiejętności współpracy, pracowitości, dokładności, odporności psychicznej i wiary w siebie.

W naszym przedszkolu dajemy sobie czas na budowanie dobrych relacji z dziećmi, z  Rodzicami dzieci, czas na owocną współpracę  dla dobra dzieci.

W naszym przedszkolu dajemy czas na tworzenie kreatywnego i odpowiedzialnego zespołu pracowników.

W naszym przedszkolu dajemy czas na kształtowanie klimatu otwartości, szacunku i serdeczności, aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu jak w domu i były szczęśliwe.