Czas

Czas

 

„Każde dziecko ma prawo do szacunku dla jego bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Nie (wolno nam dziecka) oddawać w niewolę jutra, nie (wolno nam dziecka) gasić, nie (wolno nam dziecka) śpieszyć, nie (wolno nam dziecka) pędzić”

( Janusz Korczak)

 

Możliwości poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym, jego tempo działania, zdolność koncentracji, umiejętność przechodzenia od jednego zadania do drugiego dopiero się kształtują. Dlatego ważne jest świadome organizowanie zabawy, nauki i odpoczynku dzieci w taki sposób, aby mogły one rozwijać swoje umiejętności  w spokoju, w atmosferze ładu i równowagi. Śpiesząc się, nie dając dziecku czasu pozbawiamy je wiary we własne możliwości, dziecko traci pewność siebie. Pośpiech zabiera nam okazję do rozmów z dzieckiem,  do wspólnych zachwytów nad złożonością świata, do serdecznego  bycia ze sobą. Pośpiech zabija kreatywność, zabija dobrą zabawę, tym samym zaprzepaszcza wiele dziecięcych odkryć. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom czas na samorealizację, na twórczość,  na wolność w  zabawie dowolnej- aby więcej doświadczały, czas na rozmowy ważne i mniej ważne, na radosną naukę, czas na  budzenie się spontaniczności i wyobraźni.

W naszym przedszkolu dajemy czas na budowanie dobrych relacji z Rodzicami dzieci, czas na współpracę .

W naszym przedszkolu dajemy czas na tworzenie kreatywnego i odpowiedzialnego zespołu pracowników.

W naszym przedszkolu dajemy czas na kształtowanie klimatu otwartości, szacunku i serdeczności.